Loading...

Miło nam poinformować, że HRtec Sp. z o.o. zrealizowała projekt

„Innowacyjny system wspomagający ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach”
RPMA.01.02.00-14-5620/16.

Projekt realizowany był w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rezultatem projektu B+R jest innowacyjne oprogramowanie nowej generacji, które poprzez zaimplementowanie i zintegrowanie nowej wiedzy z segmentu matematyki, informatyki, socjologii oraz psychologii, stanowić będzie narzędzie wpierające funkcjonowania organizacji. Zastosowanie innowacyjnego mechanizmu sztucznej inteligencji ukierunkowanego na samouczenie się i wskazywanie sparametryzowanych rekomendacji do skuteczności procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwach pozwoli na generowanie nie tylko suchych danych, ale również prezentowanie optymalnych rozwiązań i gotowych decyzji, które będą wymagały tylko i wyłącznie akceptacji ze strony użytkownika. Uwzględnienie mechanizmów analitycznych opartych o algorytm „samouczenia”, pozwoli na zaspokojenie potrzeb odnoszących się do cech funkcjonalno-użytkowych oferowanych rozwiązań IT, dotyczących ZZL.

Cechy funkcjonalno-użytkowe wpływające na innowacyjność produktu to:
• kompleksowe zastosowanie mierników efektywności procesów w zakresie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
• wprowadzenie silnika informatycznego opartego o algorytm sztucznej inteligencji pozwalającego na samouczenie się, w kierunku rekomendacji rozwiązań do zwiększenia efektywności poszczególnych procesów ZZL, w zależności od spływających danych oraz automatyczne generowanie osobom zarządzającym optymalnych działań, zgodnie z wprowadzonymi schematami.

Zgodnie z opinią o innowacyjności wystawioną przez WSB we Wrocławiu, analizowany projekt stworzenia zaawansowanej aplikacji wyposażonej w mechanizm sztucznej inteligencji jest w tym zakresie bez wątpienia innowacją produktową w skali międzynarodowej. W grupie docelowej projektu obecnie znajduje się 10 tyś przedsiębiorstw, czyli wszystkie duże i średnie użytkujące dzisiaj systemy ERP w przedsiębiorstwach. Projekt B+R realizowany był w 5 etapach, w których 3 miały charakter badawczy, 2 rozwojowy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.11.2018
Wartość projektu: 1 164 867,54 zł
Wkład UE: 770 648,31 zł